Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6

Înțelegerea mediului existent și a nevoilor locuitorilor în vederea traducerii acestora în parametri pentru a analiza și a găsi soluții pentru problemele descoperite în procesul de lucru;

Implementarea viziunii administrației publice din Sectorul 6 și asistență permanentă în dezvoltarea și adaptarea acesteia;

Folosirea celor mai noi tehnologii/inovații și implementarea acestora cât mai rapid prin teste, proiecte pilot și încercări bazate pe parametri relevanți;

Facilitarea legăturii dintre Primăria Sectorului 6 și locuitorii Sectorului 6;
Crearea unei platforme de analiza, soluții și control a spațiului public prin care se poate asigura creșterea calității vieții și a bunăstării populației în Sectorul 6.

Analiza Generală a Sectorului 6 și revizuirea ei constantă;

Realizarea de spații verzi, piațete/spații publice, microzone, fațade/reabilitări, interioare, străzi și trotuare;

Crearea unui model de bune practici în domeniile:

  • Urbanism,
  • Peisagistică
  • Arhitectură
  • Dezvoltarea mediului urban prin spații publice de calitate

Contactul permanent cu cetățenii și Primăria Sectorului 6 sau alte entități ce aduc valoare adăugată proceselor dezvoltate;

Înțelegerea spațiului public, inovarea și realizarea unor soluții generale și punctuale;

Capacitatea de adaptare constanta la schimbări și la modificările din mediul intern și extern.