Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6

S.C. Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L. , societate comercială aflată sub autoritatea tutelară a Consiliului Local Sector 6 al Municipiului București, organizează examen de recrutare și selecție pentru ocuparea următoarelor posturi:

 1. Director tehnic – 1 post
 2. Director economic – 1 post
 3. Arhitect – 2 posturi
 4. Urbanist – 2 posturi
 5. Peisagist – 2 posturi
 6. Inginer – 3 posturi
 7. Economist – 1 post
 8. Inspector resurse umane – 1 post
 9. Expert achiziții publice – 1 post
 10. Consilier juridic – 1 post
 11. Inspector – 1 post

ANUNȚ: Rezultatele interviului pentru posturile: Director tehnic , Arhitect, Urbanist, Peisagist și Inginer vor fi afișate în perioada 28-31.08.2023

ANUNȚ de modificare a calendarului de depunere a dosarelor de candidatură și de susținere a interviului: dosarele se vor depune până în data de 16.08.2023 ora 16:00, susținerea interviului va fi în data de 17.08.2023 ora 13:00

Rezultate selecție

17.08.2023

Rezultate probă scrisă

Rezultate interviu

31.08.2023

Rezultate contestații

Rezultate finale