Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6

 • Dezvoltarea conceptelor de design urbanistic și planificare urbană.
 • Coordonarea activităților de proiectare urbană.
 • Asigurarea respectării standardelor de proiectare și a reglementărilor locale.
 • Monitorizarea implementării proiectelor și a calității lucrărilor.
 • Elaborează și coordonează planurile și strategiile de dezvoltare urbană.
 • Conduce echipele de urbanism în realizarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, planuri urbanistice generale și de detaliu.
 • Colaborează cu alte departamente și organizații în elaborarea de studii și rapoarte de impact asupra mediului.
 • Dezvoltă proiecte de regenerare urbană, planuri de mobilitate și de transport, proiecte de reabilitare a spațiilor publice.
 • Consiliază autoritățile publice în ceea ce privește dezvoltarea urbană și protecția patrimoniului construit.
 • Asigură aplicarea legislației și regulamentelor privind urbanismul și amenajarea teritoriului.
 • Gestionarea proiectelor și coordonarea activității echipei de urbanism.
 • Asigură implementarea conceptelor de dezvoltare durabilă și respectarea principiilor de mediu.
 • Realizează și coordonează proiecte de cercetare în domeniul urbanismului.
 • Se ocupă de relația cu autoritățile publice locale și centrale, precum și cu reprezentanții societății civile.
 • Asigură dezvoltarea și implementarea de tehnologii și soluții inovatoare în planificarea urbană.
 • Monitorizează evoluția urbanistică a orașului și a regiunii.
 • Asigură dezvoltarea și implementarea de programe de revitalizare și reutilizare a terenurilor industriale și a altor terenuri neutilizate.
 • Elaborează documentația necesară pentru obținerea de fonduri europene și naționale în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.
 • Dezvoltă parteneriate și proiecte de cooperare internațională în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.
 • Dezvoltarea conceptelor de design peisagistic și a soluțiilor inovative.
 • Coordonarea activităților de proiectare peisagistică.
 • Asigurarea respectării standardelor de proiectare și a reglementărilor locale.
 • Monitorizarea implementării proiectelor și a calității lucrărilor.
 • Coordonarea proiectelor de amenajare a zonelor verzi, parcurilor și grădinilor publice.
 • Participarea la dezvoltarea strategiei de dezvoltare peisagistică la nivel municipal.
 • Asigurarea respectării standardelor de calitate și de mediu în proiectele de amenajare a spațiilor verzi.
 • Identificarea nevoilor de investiții în amenajarea zonelor verzi și pregătirea proiectelor aferente.
 • Monitorizarea execuției lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi și implementarea de măsuri de remediere a eventualelor probleme apărute.
 • Realizarea de studii și analize de mediu pentru proiectele de amenajare a spațiilor verzi.
 • Colaborarea cu alte departamente și organizații din cadrul administrației locale pentru dezvoltarea de proiecte comune de amenajare a spațiilor verzi.
 • Gestionarea bugetului alocat pentru proiectele de amenajare a spațiilor verzi.
 • Participarea la dezvoltarea de proiecte de turism și agrement în zonele verzi ale orașului.
 • Dezvoltarea și actualizarea registrelor spațiilor verzi din oraș.
 • Identificarea surselor de finanțare și aplicarea pentru obținerea de fonduri pentru proiectele de amenajare a spațiilor verzi.
 • Evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor de amenajare a spațiilor verzi.
 • Coordonarea activităților de întreținere și de curățenie a zonelor verzi din oraș.
 • Asigurarea unei comunicări eficiente și transparente cu autoritățile locale și cu publicul larg privind proiectele de amenajare a spațiilor verzi.
 • Dezvoltarea și implementarea de politici și programe de protecție a biodiversității în spațiile verzi din oraș.
 • Gestionarea proiectelor de construcții de la concept la finalizare.
 • Elaborarea de planuri și documentații de construcție.
 • Participarea la dezvoltarea conceptelor de design și la soluționarea problemelor tehnice legate de construcții.
 • Dezvoltarea relațiilor cu beneficiarii sau alți actori.
 • Dezvoltarea conceptelor de design și a soluțiilor inovative.
 • Coordonarea activităților de proiectare arhitecturală.
 • Asigurarea respectării standardelor de proiectare și a reglementărilor locale.
 • Monitorizarea implementării proiectelor și a calității lucrărilor.
 • Dezvoltarea de planuri de design general pentru oraș sau zone urbane, cu luarea în considerare a standardelor de reglementare și a cerințelor locale.
 • Supravegherea dezvoltării unui proiect, de la concept la finalizare, asigurându-se că acestea sunt realizate în conformitate cu planurile, bugetele și standardele de calitate.
 • Coordonarea activităților cu ceilalți profesioniști din departament, urbanisti, ingineri și peisagiști.
 • Evaluarea posibilităților de renovare a clădirilor istorice sau de patrimoniu, fără a afecta caracteristicile lor distinctive.
 • Supravegherea și revizuirea documentației tehnice și grafice a proiectelor, precum și a materialelor de prezentare și comunicare.
 • Furnizarea de asistență tehnică și consultanță în probleme de design și arhitectură.
 • Dezvoltarea și implementarea de proiecte de amenajare a zonelor verzi, pentru a îmbunătăți estetica și calitatea mediului urban.
 • Crearea de modele 3D și vizualizări ale proiectelor, pentru a ajuta la ilustrarea planurilor de construcție.
 • Asigurarea conformității cu standardele de siguranță și calitate, precum și cu cerințele de accesibilitate.
 • Colaborarea cu autoritățile locale și cu agenții de dezvoltare urbană, pentru a dezvolta strategii și politici de dezvoltare urbană.
 • Dezvoltarea de planuri de îmbunătățire a spațiilor publice, cum ar fi piețe, parcuri și străzi.
 • Evaluarea impactului peisajului și al construcțiilor asupra mediului și elaborarea de planuri și soluții.
 • Monitorizarea dezvoltării tehnologice și a noilor tendințe în arhitectură și design urban, precum și încurajarea adoptării acestora.
 • Coordonarea programelor de cercetare și dezvoltare în domeniul arhitecturii, cu scopul de a dezvolta noi tehnologii și materiale.
 • Participarea la discuții publice și dezbateri cu privire la proiectele și dezvoltarea urbană.
 •  
 • Dezvoltarea conceptelor de design interior, de obiect și grafic cat și a soluțiilor inovative.
 • Coordonarea activităților de proiectare de design interior, de obiect și grafic.
 • Asigurarea respectării standardelor de proiectare și a reglementărilor locale.
 • Monitorizarea implementării proiectelor și a calității lucrărilor.
 • Dezvoltarea de concepte de design pentru proiecte de construcție și renovare în conformitate cu specificațiile și bugetele proiectelor.
 • Planificarea și coordonarea activităților de design și producție în conformitate cu deadline-ul și cerințele clienților.
 • Supervizarea procesului de producție și urmărirea progresului proiectelor de la concept la finalizare.
 • Evaluarea și selectarea materialelor și echipamentelor adecvate pentru a satisface cerințele de proiectare și funcționale.
 • Coordonarea cu arhitecți, ingineri, urbanisti, peisagisti și constructori pentru a asigura realizarea proiectelor în conformitate cu planurile și specificațiile.
 • Realizarea de schițe și desene pentru proiectele de design.
 • Dezvoltarea și implementarea unor soluții creative și inovatoare de design pentru proiecte.
 • Dezvoltarea și aplicarea de norme și standarde de design pentru a asigura coerența și uniformitatea în toate proiectele.
 • Participarea la ședințele cu beneficiarii pentru a identifica cerințele și preferințele acestora și pentru a le integra în designul final.
 • Dezvoltarea de strategii de marketing pentru promovarea activității și a impactului pozitiv in viața cetățenilor.
 • Realizarea de cercetări și analize de piață pentru a identifica tendințele de design și preferințele clienților.
 • Crearea de modele tridimensionale și animații pentru a ilustra conceptele de design.
 • Crearea de machete și mostre pentru a prezenta proiectele clienților.
 • Dezvoltarea conceptelor de design pentru proiectele de amenajare urbană, îmbunătățind aspectul și calitatea spațiilor publice.
 • Gestionarea proiectelor de design de la început până la sfârșit, în colaborare cu alți membri ai echipei și clienții.
 • Crearea de planuri de design pentru instituțiile publice și spațiile comerciale, respectând cerințele specifice ale fiecărui proiect.
 • Colaborarea cu departamentele de construcții și inginerie pentru a asigura compatibilitatea designului cu aspectele tehnice ale proiectului.
 • Dezvoltarea de soluții inovatoare pentru problemele de design specifice în mediul urban.
 • Identificarea și aplicarea tendințelor de design în dezvoltarea de noi proiecte.
 • Dezvoltarea de strategii de comunicare vizuală pentru a transmite mesaje importante în mediul urban.
 • Crearea de designuri pentru mobilierul urban și alte elemente arhitecturale, care să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor.
 • Participarea la licitații și competiții pentru proiecte de design în mediul urban.
 • Crearea de machete și modele 3D pentru proiectele de design.
 • Colaborarea cu artiști și designeri pentru a asigura estetica și funcționalitatea produselor proiectate.
 • Dezvoltarea de manuale de identitate vizuală pentru instituțiile publice.
 • Identificarea și integrarea elementelor de design care reflectă valorile culturale ale comunității.
 • Asigurarea conformității cu reglementările și standardele de design ale municipiului.
 • Colaborarea cu departamentele de marketing și comunicare pentru a asigura promovarea adecvată a proiectelor de design.
 • Realizarea de planuri și evaluarea necesităților materiale și de personal pentru a asigura un flux de lucru eficient.
 • Coordonează lucrătorii și asistenții de proiectare în timpul procesului de construcție și își asigură că toate cerințele sunt îndeplinite.
 • Supervizarea și instruirea echipei de proiectare în utilizarea softurilor de proiectare precum AutoCAD, Revit, SolidWorks etc.
 • Colaborarea cu departamentul de urbanism pentru a asigura respectarea regulilor de urbanism și pentru a dezvolta proiecte care respectă caracteristicile locației.
 • Asigurarea respectării normelor de siguranță la locul de muncă și a normelor de mediu.
 • Identificarea și evaluarea materialelor și echipamentelor necesare pentru proiecte și obținerea aprobărilor necesare pentru a le achiziționa.
 • Monitorizarea costurilor și a calendarului de construcție și raportarea progresului proiectelor către echipele de conducere.
 • Identificarea problemelor și propunerea soluțiilor tehnice și tehnologice adecvate.
 • Realizarea de calcule matematice și fizice pentru a verifica fezabilitatea proiectelor.
 • Colaborarea cu arhitecții pentru a dezvolta soluții de proiectare viabile din punct de vedere tehnic.
 • Verificarea documentației proiectelor pentru a asigura că toate specificațiile și detaliile sunt corespunzătoare.
 • Comunicarea cu subcontractanții și furnizorii pentru a asigura furnizarea de servicii și materiale de înaltă calitate.
 • Dezvoltarea și implementarea planurilor de întreținere și de reparații ulterioare pentru clădirile și construcțiile realizate.
 • Planificarea și coordonarea tuturor aspectelor de inginerie și construcții ale unui proiect.
 • Întocmirea și actualizarea planurilor, schemelor și documentelor tehnice.
 • Analizarea și selectarea materialelor și echipamentelor adecvate pentru fiecare proiect în parte.
 • Realizarea de studii de fezabilitate și evaluarea riscurilor și costurilor proiectelor.
 • Identificarea și propunerea de soluții pentru problemele de construcție și de design.
 • Asigurarea respectării normelor și standardelor de siguranta, de mediu și de calitate.
 • Coordonarea activității echipei de proiectare și asigurarea respectării termenelor și a bugetului alocat proiectului.
 • Participarea la întâlniri cu parteneri și furnizorii pentru a discuta despre proiecte și a participa/face prezentări.
 • Dezvoltarea și menținerea relațiilor cu autoritățile publice și organismele de reglementare pentru a asigura conformitatea cu legislația în vigoare.
 • Monitorizarea și raportarea progresului proiectelor către conducerea departamentului și către clienți.
 • Identificarea și aplicarea de noi tehnologii și metode de construcție pentru a imbunatati eficienta și calitatea proiectelor.
 • Coordonarea și supervizarea activităților de proiectare și construcție.
 • Asigurarea dezvoltării continue a cunostintelor si abilitatilor de către echipa de proiectare și construcție.
 • Asigurarea respectării procedurilor de sanatate si securitate la locul de munca.
 • Realizarea altor atribuții specifice asumate prin contractul de munca.